Nous Projectes


SOBRE LA TAULA:

C66 - Reforma interior habitatge entre mitgeres - 2018


S31 - Habitatge unifamiliar en testera - finalitzat 2018

SOL25 - Habitatge entre mitgeres - 2018


MD14 - Habitatge unifamiliar en Testera - 2018
P11 - Habitatge unifamiliar aïllat - 2018
M10 - Reforma interior habitatge entre mitgeres - 2018SA4 - Reforma interior habitatge entre mitgeres - 2018

MD14 - Habitatge unifamiliar en Testera - 2017

BVA - Reforma coberts agrícoles en Habitatge - 2017

P177 - Habitatge unifamiliar entre mitgeres - 2016

P17 - Habitatge unifamiliar aïllat - 2016

CRB57 - Habitatge unifamiliar aïllat - 2016

S31 - Habitatge unifamiliar en testera - 2016

S27 - Habitatges en filera - 2015

P54 - Habitatge unifamiliar aïllat - 2014

CS26 - Habitatge unifamiliar aïllat - 2013


Projectes realitzats per l'Arquitecte Ricard Ballesta des del 2002 amb el seu equip de col·laboradors:

http://ricardballesta.blogspot.com.es/